heexpressi.cfd - เว็บไซต์หลอกลวง, รีวิว

วันที่ตรวจพบ: 2022-08-06

ชื่อโดเมน:

heexpressi.cfd (heexpressi cfd)

หมวดหมู่:

กระจายมัลแวร์หรือดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่ต้องการ

สถานะ:

active

สิ่งที่เราไม่ชอบใน heexpressi.cfd:

ในขณะที่ตรวจพบ เว็บไซต์ถูกสร้างขึ้นเมื่อไม่ถึงครึ่งปีที่ผ่านมา
ราคาของชื่อโดเมนต่ำมาก

iconข้อความระบบ:

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเมื่อไม่ถึงห้าวันก่อนและเผยแพร่ผ่านโฆษณา เราถือว่าสิ่งนี้น่าสงสัยมาก ระวัง คุณอาจจะทำให้เข้าใจผิด

iconผู้ดูแลรีวิวเกี่ยวกับ heexpressi.cfd:

ในความคิดของเรา, heexpressi.cfd - กระจายมัลแวร์หรือดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่ต้องการ. เราแนะนำให้หลีกเลี่ยงเว็บไซต์นั้น. การดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ดังกล่าวอาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณติดไวรัส.

กรุณาเขียนรีวิวสำหรับเว็บไซต์

Screenshot

img

Website info

Detection URL

heexpressi.cfd

Tittle

Secure Download Storage

Domain age

Current: 113 days

On Detection Day: 1 days

Domain Registration Mail

ig@centralnic.com

SSL issuer

Let's Encrypt

Domain Registrar

NAMECHEAP INC

WHOIS registration date

2022-08-04

WHOIS renew date

2023-08-04<

Server IP Info

IP

104.21.76.39

Name of Organization

AS13335 Cloudflare, Inc.

Country

California, US, San Francisco