Alert: Ususgy.top Oznaczony jako niebezpieczny – szczegółowa analiza, recenzje i wątpliwości

Ususgy.top recenzje. Czy jest to legalne czy oszustwo, czy możesz zaufać Ususgy.top? Data ostatniej kontroli: 2023-12-17

Visit website

Obecny status Ususgy.top w naszej bazie danych: Niebezpieczna strona internetowa

Nasz zautomatyzowany system zaklasyfikował witrynę Ususgy.top jako niebezpieczną. Ta kategoryzacja opiera się na określonych wzorcach i atrybutach, które odpowiadają znanym niebezpiecznym stronom internetowym. Możliwe, że Ususgy.top otrzymał skargi lub wykazuje uderzające podobieństwo do strony internetowej wcześniej oznaczonej jako niebezpieczna. Ocena ta wyraźnie wskazuje potencjalne ryzyko związane z Ususgy.top. Zdecydowanie zaleca się użytkownikom zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z tej witryny, ponieważ jest ona uważana za niebezpieczną. Nadanie priorytetu bezpieczeństwu jest sprawą najwyższej wagi, a przed nawiązaniem współpracy z Ususgy.top w celu ograniczenia oczywistych zagrożeń niezbędne jest przeprowadzenie wszechstronnego badania due diligence

Nic do polubienia

Elementy projektu jak na wcześniej wykrytej podejrzanej stronie internetowej

Wykryto elementy projektu popularnej strony internetowej (usps.com).

Witryna wygląda jak wcześniej wykryta podejrzana witryna

Tytuł strony HTML pasuje do wcześniej wykrytej podejrzanej witryny

Na stronie nie znaleźliśmy linków do sieci społecznościowych

W momencie wykrycia strona powstała niecałe 30 dni temu

Witryna nie jest odwiedzana przez wielu użytkowników

Chroń siebie i swoją rodzinę przed niebezpiecznymi stronami internetowymi

Zainstaluj «Paranoid Web Extension» na iOS, a będzie blokować niebezpieczne strony w przeglądarce Safari.

Reakcje użytkowników na Ususgy.top

Możesz złożyć skargę

Proszę o prawidłową reakcję. Pomaga nam to szybko wykrywać oszustwa/niebezpieczne strony internetowe i zapewniać bezpieczeństwo w Internecie.

0
Oszustwo

Nikt nie narzekał

0
Podejrzany

Nikt nie narzekał

0
Niska jakość usług

Nikt nie narzekał

0
Zgłoś wynik fałszywie pozytywny

Ta strona jest legalna

Zareagowałeś pomyślnie. Twoja reakcja zostanie wkrótce policzona.

Reakcje nie są obecnie dostępne

Analiza podsumowująca Ususgy.top

Analiza strony HTML

W trakcie naszej wszechstronnej analizy środowiska internetowego odkryliśmy, że favikona (ikona strony internetowej) używana na stronie Ususgy.top została wcześniej napotkana w innych zasobach internetowych uznanych za niebezpieczne. Może to wskazywać na potencjalne ryzyko dla użytkowników Ususgy.top. Nasze systemy wykrywania czujnie śledzą takie dopasowania, ponieważ identyczne lub bardzo podobne favicony mogą sugerować połączenie ze stronami internetowymi zawierającymi złośliwą treść, stronami phishingowymi lub innymi zagrożeniami bezpieczeństwa związanymi z example.com. Zdecydowanie zalecamy zachowanie ostrożności podczas interakcji z Ususgy.top i zwracanie uwagi na wszelkie podejrzane sygnały podczas jego używania.

Zaobserwowaliśmy zauważalne podobieństwo w faviconach: favicon używana przez Ususgy.top bardzo przypomina tę z innej znanej i popularnej strony internetowej. Podobieństwo to jest znaczące, ponieważ może potencjalnie prowadzić do pomyłki lub błędnej tożsamości, szczególnie jeśli druga witryna internetowa jest powszechnie rozpoznawana i cieszy się zaufaniem użytkowników. Takie powielanie faviconów może czasami być powiązane ze zwodniczymi praktykami, takimi jak próby naśladowania lub wykorzystania wiarygodności bardziej znanej witryny. Użytkownicy powinni zachować ostrożność i podczas odwiedzania Ususgy.top sprawdzić, czy znajdują się na właściwej stronie, aby uniknąć potencjalnych pomyłek lub zagrożeń bezpieczeństwa, które mogą wynikać z tego podobieństwa.

Nasza wszechstronna analiza bezpieczeństwa ujawniła niepokojące podobieństwo między wyglądem strony Ususgy.top a wyglądem kilku witryn wcześniej uznanych za niebezpieczne. Ta obserwacja jest istotna, ponieważ sugeruje, że Ususgy.top może mieć wspólne elementy projektu powszechnie kojarzone ze stronami internetowymi wysokiego ryzyka lub złośliwymi. Podobieństwa w projektowaniu stron często mogą wskazywać na potencjalne zagrożenia, w tym na oszukańcze lub szkodliwe praktyki online. Zalecamy użytkownikom podejście do Ususgy.top z ostrożnością i szczególną czujność w przypadku wszelkich nietypowych lub podejrzanych aspektów projektu, które mogą wskazywać na zagrożenia bezpieczeństwa.

Przeprowadziliśmy dokładną analizę tytułu strony na Ususgy.top i porównaliśmy go z tytułami z wcześniej zidentyfikowanych oszukańczych witryn. Podczas tego procesu znaleźliśmy zauważalne podobieństwa. To odkrycie jest niepokojące, ponieważ sugeruje, że Ususgy.top może mieć takie same cechy jak znane fałszywe witryny. Takie podobieństwa w tytułach stron internetowych często wskazują na potencjalne ryzyko, w tym na oszukańcze praktyki powszechnie kojarzone z oszustwami internetowymi. Wzywamy użytkowników do zachowania ostrożności i czujności podczas interakcji z Ususgy.top, ponieważ te podobieństwa mogą sygnalizować podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa.

Ususgy.top analiza techniczna

Z naszego ostatniego wykrycia wynika, że Ususgy.top to nowo utworzona witryna internetowa, założona niecałe 30 dni temu. Jest to istotna czerwona flaga w naszej ocenie bezpieczeństwa. Jest to powszechny wzorzec obserwowany w przypadku większości witryn zawierających oszustwa; często są tworzone i natychmiast wykorzystywane do oszukańczych działań. Tak krótki okres pomiędzy utworzeniem serwisu a jego uruchomieniem budzi wątpliwości co do jego legalności. Dzieje się tak dlatego, że operatorzy oszustów zazwyczaj szybko zakładają nowe witryny, aby rozpocząć zwodnicze praktyki, zanim zostaną wykryte i zamknięte. Radzimy użytkownikom zachować szczególną ostrożność i przeprowadzić dokładną weryfikację przed interakcją z Ususgy.top, ponieważ jego niedawne założenie może wskazywać na potencjalne ryzyko.

Analiza społeczna

Na stronie Ususgy.top nie znaleźliśmy linków do portali społecznościowych. Sieci społecznościowe to doskonały sposób na kontakt z klientami, dlatego wszystkie duże sklepy internetowe mają linki do swoich profili społecznościowych. Dlatego sklepy internetowe bez profili społecznościowych są podejrzane.

Ususgy.top nie jest odwiedzana przez wielu użytkowników. Dla niektórych, szczególnych przypadków, jest to normalne. Dla sklepu internetowego jest to ważna flaga do podjęcia decyzji o interakcji z tym serwisem.

Uwaga: potencjalne ryzyko związane z ususgy.top — należy zachować szczególną ostrożność

Uwaga: Na podstawie naszej analizy jesteśmy głęboko przekonani, że witrynę ususgy.top należy traktować jako potencjalnie niebezpieczną, a interakcja z nią może narazić użytkowników na znaczne ryzyko. Chociaż nasze ustalenia opierają się na dostępnych dowodach, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności przy rozważaniu jakiejkolwiek współpracy z ususgy.top z następujących powodów:

Podejrzana aktywność: ususgy.top została oznaczona przez nasz system na podstawie wzorców i wskaźników, które bardzo przypominają te występujące w witrynach znanych z oszukańczych lub zwodniczych praktyk. Mogą one obejmować próby wprowadzenia użytkowników w błąd, rozpowszechniania złośliwego oprogramowania lub gromadzenia poufnych informacji pod fałszywym pretekstem. Podobieństwo to nie jest jednoznaczne, ale wymaga wzmożonej czujności.

Wątpliwa reputacja: nasze badanie sugeruje, że ususgy.top ma ograniczoną lub wątpliwą reputację w Internecie, z kilkoma wiarygodnymi recenzjami użytkowników lub rekomendacjami z zaufanych źródeł. Ten brak ustalonej wiarygodności budzi obawy co do legalności witryny i jej zdolności do zapewniania użytkownikom niezawodnych, bezpiecznych usług lub produktów.

Potencjalne straty finansowe: współpraca z ususgy.top może narazić użytkowników na ryzyko finansowe, takie jak oszukańcze transakcje, nieautoryzowane obciążenia lub zakupy podrobionych lub gorszej jakości towarów. Podejrzany charakter witryny zwiększa prawdopodobieństwo, że stanie się ofiarą oszustw mających na celu wyłudzenie pieniędzy lub wrażliwych informacji finansowych od niczego niepodejrzewających użytkowników.

Nieodpowiednia ochrona użytkowników: ususgy.top podejrzany status sugeruje, że może brakować odpowiednich środków w celu ochrony prywatności użytkowników, zabezpieczenia danych osobowych lub zapewnienia niezawodnej obsługi klienta. Może to narazić użytkowników na naruszenia bezpieczeństwa danych, kradzież tożsamości lub nierozwiązane spory bez odpowiedniego środka odwoławczego lub pomocy.

W świetle tych zagrożeń zalecamy użytkownikom zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie interakcji z ususgy.top, dopóki nie zostanie dokładnie zweryfikowana jego legalność. Powstrzymaj się od podawania jakichkolwiek poufnych informacji osobistych lub finansowych w witrynie i zachowaj ostrożność podczas klikania łączy lub pobierania plików ze strony ususgy.top. Jeśli masz jakieś powiązania z tą witryną, rozważ podjęcie kroków w celu ochrony swoich informacji i monitorowania pod kątem wszelkich podejrzanych działań.

Należy pamiętać, że chociaż nasza analiza opiera się na dostępnych danych i wskaźnikach, nie stanowi ona ostatecznego werdyktu w sprawie statusu ususgy.top. Istnieje możliwość, że nasza ocena może być niedokładna lub że zachowanie witryny może się z czasem zmienić. Zachęcamy użytkowników, aby polegali na wielu zaufanych źródłach, byli na bieżąco z zagrożeniami bezpieczeństwa w Internecie i podejmowali decyzje na podstawie własnej, uważnej oceny dostępnych informacji.

Informacje o witrynie

Adres URL wykrywania

ususgy.top

Tytuł

USPS.com® - USPS Tracking® Results

Adres e-mail rejestracji domeny

abuse@namesilo.com

Wiek domeny

Current: 224 days

Rejestrator domen

NameSilo,LLC

Wystawca SSL

Let's Encrypt

Kto odnowi datę

2024-09-07

Data rejestracji Whois

2023-09-07

Kraj rejestracji domeny

US
Informacje o adresie IP serwera

ip

104.21.91.39

Country

Name of organization

CLOUDFLARENET

Witryna z ostatnimi kontrolami jest legalna

Podejrzana strona internetowa
65cce.get-the-news.xyz
Mało znana strona internetowa
www.footyroom.top
Podejrzana strona internetowa
www.moonapp.io
Mało znana strona internetowa
www.tlctrading.ai
Podejrzana strona internetowa
7kcasinow.online
Podejrzana strona internetowa
zzzb267.app
Mało znana strona internetowa
wisomatic.com
Mało znana strona internetowa
pilottru.info
Podejrzana strona internetowa
yfmmuhendislik.com
Mało znana strona internetowa
onnovault.io
Stara strona internetowa
myth.io
Podejrzana strona internetowa
iptil.check-tl-ver-94-2.com
Mało znana strona internetowa
sweetintellect.com
Mało znana strona internetowa
prezeroarenagliwice.pl
Niebezpieczna strona internetowa
rebicoin.com
Mało znana strona internetowa
www.friendsfashop.com
Niebezpieczna strona internetowa
binancepartners-btc-go.com
Potencjalnie legalna strona internetowa
www.iamretailtherapy.com
Podejrzana strona internetowa
littonncom.com
Mało znana strona internetowa
theanabolicstore.online
Podejrzana strona internetowa
fwccmoney.com
Potencjalnie legalna strona internetowa
theroommarketing.net
Potencjalnie legalna strona internetowa
mat-emulators.co.uk
Podejrzana strona internetowa
uk-wcommunicationsweb.com
Mało znana strona internetowa
amireuxgkvfg.live
Mało znana strona internetowa
lovekillsboutique.shop